wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności:
 
Uprzejmie informujemy, iż spółka Pancernik IT  Sp. z o.o
ul. Paderewskiego 35, 40-282 Katowice  przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: nazwa działalności gospodarczej, imię, nazwisko, adres, numer NIP, adres e-mail, telefon. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenie w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Pancernik IT  Sp. z o.o ul. Paderewskiego 35, 40-282 Katowice. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pancernik IT  Sp. z o.o ul. Paderewskiego 35, 40-282 Katowice
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pancernik IT  Sp. z o.o ul. Paderewskiego 35, 40-282 Katowice
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych i serwisowych. Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, kurierskie, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Pancernik IT ul. Paderewskiego 35, 40-282 Katowice. Są to np.
- Podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji kampanii marketingowych;
- Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
- Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
- Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, podatkową lub rachunkową;

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Pancernik IT Sp. z o.o ul. Paderewskiego 35, 40-282 Katowice. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: Pancernik IT Sp. z o.o ul. Paderewskiego 35, 40-282 Katowice

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Uwagi końcowe:


Produkty lub towarzyszące im opisy wystawione na sklepqnap.pl stanowią zaproszenie  do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacja o cenie podawana na stronie sklepqnap.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-miał z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku podania na stronie sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia.
 
sklep.zabezpieczenia.it zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu: zmiana obowiązywać będzie od momentu zamieszczenia jej na stronie.
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego. Wszystkie nazwy zastrzeżone, znaki towarowe, oraz loga należą do ich prawych właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży w dowolnym momencie.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu